سیمپسون که دارای دو پسر نو جوان و یک دختر هفت ساله است با اعتراف به گناهش اعلام کرد که در ابتدا آنها را از روی دستورات اینترنتی تغذیه می‌کرده اما بعدها به دلیل ابتلا به افسردگی اقدام به شکنجه آنها و گرسنه نگه داشتن این مارها کرده است. زنی که مارها را شکنجه می‌دهدزنی 34 ساله در داربی انگلیس که مادر سه کودک نیز است ، اقدام به نگهداری مارها و آزار و گرسنگی آنها تا حد مرگ می‌کرد ..به گزارش جام جم  ، فیونا سیمپسون به دلیل گرسنه نگه داشتن و آزار 4 مار، محکوم به ممنوعیت از نگهداری هر نوع حیوان خانگی شد .ماموران پس از اطلاع و کشف چند مار در بدترین شرایط ، اعلام کردند این بدترین مورد از حیوان آزاری است که تاکنون دیده اند.آنها مار بوآیی را پیدا کردند که از فرط گرسنگی بسیار لاغر شده بود و همچنین مار

زنی که مارها را شکنجه می‌دهد

زنی 34 ساله در داربی انگلیس که مادر سه کودک نیز است ، اقدام به نگهداری مارها و آزار و گرسنگی آنها تا حد مرگ می‌کرد ..

به گزارش جام جم  ، فیونا سیمپسون به دلیل گرسنه نگه داشتن و آزار 4 مار، محکوم به ممنوعیت از نگهداری هر نوع حیوان خانگی شد .

ماموران پس از اطلاع و کشف چند مار در بدترین شرایط ، اعلام کردند این بدترین مورد از حیوان آزاری است که تاکنون دیده اند.

آنها مار بوآیی را پیدا کردند که از فرط گرسنگی بسیار لاغر شده بود و همچنین مار ذرتی که در تعفن غرق شده بود .

سیمپسون که دارای دو پسر نو جوان و یک دختر هفت ساله است با اعتراف به گناهش اعلام کرد که در ابتدا آنها را از روی دستورات اینترنتی تغذیه می‌کرده اما بعدها به دلیل ابتلا به افسردگی اقدام به شکنجه آنها و گرسنه نگه داشتن این مارها کرده است.

 

زنی که مارها را شکنجه می‌دهد   تصویر

زنی که مارها را شکنجه می‌دهد   تصویر

 

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/